Milieu

Verantwoordelijkheid voor het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en personeel, mensenrechten en bedrijfsethiek ter bestrijding van corruptie vormen daarom een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de doelstellingen te verwezenlijken zonder in strijd te komen met de ambities van de Groep voor duurzame ontwikkeling.

Verantwoorde en duurzame ontwikkeling met respect voor natuur en milieu

We streven voortdurend naar verbeteringen op het gebied van:

Be-Ge Seating AB is
gecertificeerd conform ISO 14001:2015.
Klik hier om de pdf te downloaden.