Milieu

Het milieubeleid van Be-Ge Seating B.V. betreft dat wij er op gericht zijn om het milieu zo veel mogelijk bij onze werkzaamheden te sparen. Dit in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We streven altijd naar:

  • Consequente naleving van de milieuwetgeving
  • Ons verbruik van energie en grondstoffen zo laag mogelijk te houden
  • Een kringloopdenkwijze bij onze productontwikkeling en productie toe te passen
  • Onze medewerkers op te leiden en te motiveren om deze doelstellingen na te leven

Contact opnemen

Als u vragen hebt over ons bedrijf, kunt u ons hier een bericht sturen.
Contact opnemen